Türk İslam BilginleriTürk İslam Bilginleri

İbn-i Sina (982-1037): Büyük bir filozof ve ünlü tıp bilginidir. Tıp, fizik, mantık ve din felsefesi alanında 220 civarında esere imza atmıştır. ”Tıp Kanunu” adlı eseri çok meşhurdur. Batı Avrupa da ”Avicenna” ismi ile tanınır ve batıda kendisine ”Tıbbın Hükümdarı” denilmiştir.

Farabi (870-950): Fizik, matematik ve astronomi ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Aristo’nun fikir ve düşüncelerini en iyi tanımladığı için kendisine”ikinci öğretmen” unvanı verilmiştir. İslam Felsefesinin kurucusudur. Farabi’nin birçok eseri tercüme edilip Avrupa’da yüzyıllar boyunca üniversitelerde ders olarak okutulmuştur. Eseri, ishaü’l-ulum (Bilimlerin sınıflandırılması)

Harezmi (780-850): Astronomi, matematik ve coğrafya ile ilgili yaptığı çalışmalarıyla tanınır. Matematikte kullandığımız sıfır rakamı ilk olarak Harezmi tarafından kullanılmıştır.

Abdülhamid İbn Türk: İkinci derece denklemler ile ilgili yaptığı çalışmaları çok önemlidir. Harezmi döneminde yaşamış olan Abdülhamid İbn Türk ilk cebir kitaplarından birinin yazarıdır.

El-Biruni (973-1051): Türk-İslam tarihinin en büyük bilginlerinden biridir. Çeşitli alanlarda çalışmalar yapmıştır. (Coğrafya, Matematik, Eczacılık vs.) Enlem ve boylam gibi hesaplar yapmıştır. Matematikte konusunda önemli problemler üzerinde çalışmış ve çözümler üretmiştir.

İmam Gazali (1058-1112): İslam Tarihinin büyük filozofudur. Melikşah döneminde yaşamıştır.

İbn-i Rüşt (1126-1198): Tıp, Felsefe ve Astronomi üzerinde çalışmalar yapmıştır. Rönesans’ın doğması konusunda etkili olmuştur.

Ömer Hayyam: Astronomi, matematik ve Edebiyat alanında değerli eserler ortaya koymuştur. Celali takviminin hazırlığında çalışmıştır. Edebiyat alanında yaptığı Rubaileri ile ünlüdür.

Uluğ Bey (1394-1449): Önemli bir Astronomi bilginidir. Aynı zamanda tanınmış ve önemli bir devlet adamıdır. Timur’un torunudur. Eserleri: Yıldızların Fihristi, Heyet Cetveli.

Muhyiddin Arabi: Döneminin büyük düşünürlerinden Arabi İspanya’da doğmuştur. Daha küçük yaşta iken çevresindekileri kendine hayran bırakmıştır. Büyük bilgin, filozof ve din adamlarıyla görüşmeler yapmıştır. Ömrünün büyük bir kısmını gezilerle geçiren bilgin, 1240 yılında Şam’da vefat etmiştir. Eserleri: Müsameratül – Ahyar, Fususu’ı Hikem ve Muhederat’ul – Ebr’ar.Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: