tanzimat edebiyatı oluşumu Archive

Tanzimat Edebiyatının Doğuşu Kısaca Ödev

Osmanlı İmparatorluğu 18. yy’dan sonra Batı’nın göstermekte olduğu gelişmelerden geri kalmış ayrıca askeri alanda ve ticarette gerilemiştir. Ara ara girişilen reform çabalarıyla bu gidişata son verilmek istenmiştir. Bu gelişmelerden bir tanesi de 1839 yılında yapılan Tanzimat-ı Hayriye hareketidir. Bu harekete Mustafa Refik Paşa öncülük ...Read More