Enerji Nedir? Archive

Enerji Nedir?

Enerji Nedir?  Enerji Nedir? Bir iskemleyi bir odadan alıp başka bir odaya götürüyorsunuz. Rüzgar, bir yelkenlinin denizde gitmesini sağlıyor. Su, bir değirmenin çarklarını döndürüyor. At, bir arabayı çekiyor? Sizin iskemleyi götürürken, rüzgarın yelkenliyi sürüklerken, suyun değirmeni çalıştırırken, atın arabayı çekerken yaptığınız şey acaba nedir? ...Read More

Mekanik Enerji Türleri Nelerdir?

Mekanik  Enerji Türleri Nelerdir? Bir cismin ya da sistemin iş yapabilme yeteneğine enerji denir. İş yapabilen bir sistemde enerji vardır. Bir makine, bir insan, hareketli veya durgun bir cisim iş yapabilir. Bundan dolayı herbirinde enerji vardır diyebiliriz. Bir cisimdeki veya sistemdeki enerji miktarı onun ...Read More