atom Archive

Atomun Yapısı Nasıldır?

Maddelerin atomlardan meydana geldiğini öğrenmiştik. Atomlar ise proton, nötron ve elektron dediğimiz alt parçacıklardan oluşur. Bu taneciklerden proton ve elektron farklı yüklere sahiptirler. Yükleri nedeniyle birbirleriyle etkileşerek bir arada bulunurlar ve atomu meydana getirirler. Protonlar pozitif (+) yüklü, elektronlar negatif (—) yüklü, nötronlar yüksüz ...Read More