2. Mahmut Dönemi Islahatları

2. Mahmut Dönemi Islahatları İlk kez bu dönemde Batılılaşma karşısında ulema-yeniçeri birliği parçalanmıştır ve Ulemanın desteği sağlanıp, 1826’da yeniçeri ocağı ortadan kaldırıldı. Devlet örgütü yeniden düzenlendi. Yetki ve sorumlulukları etkinlik alanlarıyla sınırlı nazırlıklar kuruldu. Böylece Batı örneği bir kabine oluşturulmasına doğru ilk adım atılmış oldu, divan toplantılarına katılan ulema sınıfı kabine dışında bırakıldı. Şeyhülislamlık makamı, azınlıkların din başkanlığına benzer biçimde.

» Devamını Oku