Sanat Akımları Nelerdir?Günlük yaşantımızda kimi zaman, Sanat akımları nedir ya da nelerdir sorusuyla sıklıkla karşılaşabiliriz. Bizlerde olabildiğince kapsamlı bir şekilde sanat akımlarını sizlerle paylaşmaya çalıştık..

Sanat akımları nedir?
Kabaca, güzel ve estetik olandan beğenmek sanatı oluşturmuştur. Tüm insanların gelişimleri için ihtiyaç duydukları bu duygular, kişilerin fiziksel ihtiyaçları kadar önemlidir. Sanat, çok sayıda ki filozof ve düşünürlerin, geçmişten günümüze kadar sanatın yalnızca sanat için yapılmasını öne sürmüştür. Bunların yanında da sanatın sadece insanlar için yapılması gerektiğini öne sürenlerde olmuştur.

Sanat akımı, birden fazla sanatçının bir araya gelmesi ile, aynı türden yaratıcılığını kullanmasıdır. Dünya tarihinde gelişen çok sayıda sanat akımı var ve bu akımların bizlere bıraktığı sanat akımları mevcuttur. Bu sanatlar, güzel sanat ve mekanik sanat olarak iki grupta incelenir.

Mekanik sanat: el ile çeşitli aletler kullanılarak yapılan sanat türüdür.

Güzel sanatlar: Marangozluk, dokumacılık, oymacılık, resim, heykel, vb.

Sanat Akımları Türleri

Aksiyon Resmi Akımı
İngilizce de painting, gestural abstraction olarak ifade edilir. Resimlerin yüzeylerine fiziksel olarak; hızlıca ve dikkat edilemeden dökülen, damlatılan ya da sürülen boyaya jestle soyutlama (aksiyon resmi) adı verilir. 1940 ve 1960 yılları arasında yaygınlaşmıştır. Aşağıda söz ettiğimiz, soyut dışavurumculuk ve Tachisme isimli Fransız akımı ile benzer özelliklere sahiptir.

Art Nouveau (Yeni Sanat) Akımı
Narin dekoratif süslemelerin daha ön planda olduğu ve kıvrak, bitkisel süslerin yoğunlukta olduğu sanat akımıdır. 19. yy bitime doğru ve 20.yy’ın başlangıcına kadar etkinliğini sürdüren bu akım, ülkemizde Yeni Sanat veya 1900 Sanatı olarak anılır.

Art Deco Akımı
Fransız akımıdır. 1920’li yıllar sonrası mimari alanda yaygınlık göstermeye başlamıştır. Art deco, 1925 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Modern Dekoratif ve Sınai Sanatlar (L’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes) sergisinde adını almıştır.

Art nouveau isimli akım sonrasında ortaya çıkan Art Deco akımı, Art Nouveau ile çok fazla farklılıklara sahip değildir. Bu akımdan farkları; el emeği yerine sanayiye dayalı oluşudur. Desen olarak geometrik desenler kullanılmıştır. Aynı şekilde Art nouveau’de ki gibi gotik süslemeler görülür.

Ülkemizde Art Deco kullanılmış en önemli örnek, Ankara Tren Garıdır.

Art Povera (Yoksul Sanat) Akımı
İtalyan bir sanat akımıdır. 1967’li yıllarda ortaya çıkmıştır ve modern bir sanat tarzıdır. Art Povera isimli sanat akımının 1967 ve 1968 yılları arasında Germano Celant tarafından açılan sergi ile; tüm eklemeli simgelerden arındırma ve anlamsal şifreleri yoksullaştırmanın önemliliğini savunmuştur.

Arts And Crafts (Sanatlar ve El Sanatları) Akımı
18-19.yy’da ortaya çıkan önemli bir İngiliz akımıdır. Arts And Crafts Akımı, endüstri devriminin; ahlaksal, sosyal sanatsal karmaşalarına karşı olarak ortaya çıkmıştır. Akımın öncüleri Viktorya ve William Morris’tir.

Dönemin kalitesiz ve ucuz seri üretim mallarının niteliksiz oluşunu öne sürerek, geçmişte yer alan el sanatlarına geri dönüşü amaçlamıştır. Sanatlar ve El Sanatları Akımı, en parlak zamanlarını 1880 ve 1910 yıllarında yaşamıştır.

Art Brut (Ham Sanat) Akımı
Art Brut sanatında, profesyonelliğe önem verilmemiş bir sanat ön plandadır. 1948 yılında Tapie, Dubruffet ve Breton tarafından kurulmuştur. Ham Sanat Akımının amacı; ünlü olmayan, kendiliğinden yetiştirilen ve ruh sağlığı bozuk kişilerin sunduğu ürünleri ön plana çıkartmaktı.

Barbizon Ekolü
19. yüzyılda Fransız bir ressam grubu tarafından ortaya çıkartılmıştır. Barbizon Ekolü, manzara resimlerinin tarzlarını tanımlayabilmek için kullanılır.

Barok Akımı
16. ve 18. yüzyıl arasında Avrupa’da ortaya çıkmış bir sanatsal bir anlatım türüdür. Barok kelimesi İtalyanca çevirisinde “Düzensiz İnci” anlamını taşır. Amacı; Resim, Müzik, Mimarlık ve Heykelin etkileyici temalar ile birleştirilmesidir.

Dekonstrüktivizm Akımı
1980’li yılların sonlarına doğru ortaya çıkmış postmodern mimari akım türüdür. Mimari biriminin parçalanması fikrini taşıyan Dekonstrüktivizm akımında, mimarilerin cephe ve yüzeylerinde bazı bölmeleri yamultmayı ya da kaydırmayı amaçlar.

Empresyonizm (İzlenimcilik) Akımı
19. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmış bir akımdır. Sanat dallarının bütününü kapsar. Özellikle de resim alanında en çok etki yaratan akımdır. Doğada yer alan unsurların, kişilerin iç dünyalarında oluşan izlenim ve duygusal izleri yansıtmayı amaçlar. Empresyonizm içerisinde ki sanatçılar; doğayı görüldüğü gibi değil, iç dünyalarında yarattığı izlenimi edebi eserlere ya da resme dökerler.

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) Akımı
20. yüzyılda ortaya çıkmış bir sanat akımıdır. Doğanın olduğu gibi görünmesi yerine iç duyguların daha ön planda olması ile ortaya çıkmıştır. Naturalizm, Empresyonizm ve Pozitivizm akımlarına karşı olarak çıkmış bir akımdır.

Fauvism Akımı
1898 ve 1908 yıllarını kapsayan akımdır. Henri Matisse isimli Fransız tarafından geliştirilmiştir. Fovizm akımının en önemli özellikleri; çiğ, cırtlak ve bağıran renklerin kullanılmasıdır. İlk kez 1905 yılında Vlaminck, Matisse ve Drain tarafından Paris’te açılan sergide duyulmuştur.

Fluxus Akımı
Fluxus kelimesinin Latince anlamı “akmak”tır. 1960 yılında George Maciunas isimli Amerikalı ve Litvan bir sanatçı, John Cage’in “deneysel kompozisyon” derslerine katılan diğer sanatçılar ile tanışmasıyla oluşturulmuş uluslararası avant-garde grubuna verilen isimdir.

Amacı: Sanatta devrimsel bir gelgitin oluşmasını sağlayarak, yaşayan sanat ile anti-art (karşı sanatı) yaymak.

Fütürizm (Gerçekçilik) Akımı
1909 ve 1920 yıllarında İtalya’da ortaya çıkmıştır. Sosyal gelişimlerin ve modern sanatın akımı olarak anılır. Fütürizm yani gerçekçilik akımı sanatın her alanında yaygınlık gösterir. Özellikle; iç mimarlık, heykel, edebiyat, tiyatro, film, moda, mimarlık, resim, seramik, grafik tasarım, gastronomi ve sanayi ürünleri tasarımı alanında yaygındır.

Fotorealizm Akımı
Fotorealizm aynı zamanda, süperrealizm, hipergerçekçilik, fotogerçekçilik ve hiperrealizm olarakta anılır. 1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmıştır. Fotorealizm akımının amacı, realizm ressamlarının amaçlarına oldukça yakındır.

Sürrealizm (Gerçeküstücülük) Akımı
Avrupa’da birinci ve ikinci dünya savaşları arasında ortaya çıkmış bir akımdır. Sürrealizm temelini, karşı sanat için çalışmış ilk dadaistlerin ve akılcılığı yadsınan eserlerden alır.

Realizm (Gerçekçilik) Akımı
Aynı zamanda gerçekçilik olarakta adlandırılan bu akım Fransa’da 19. yüzyılın ortalarında ortaya çıkmıştır. Estetik ve edebi kavramları ele alır. Realizm amacı: romantik ve klasik akımların yapaylığından arındırarak, yenilikçi eserler ortaya koymaktır. Yani, gündelik yaşantıyı önyargısız, bilimsel bir tutum ve bulgular ile tamamen gerçeğini yansıtmayı amaçlar.

Erozitm Akımı
Erotik edebiyat, bireyin ya da topluluğun erotik yaşamlarını eleştirel, dadaist, itirafçı, gözlemci ve benzeri şekilleri ile ortaya çıkaran edebiyat türüdür. Başarılı örnekleri; Sappho, Pierre Louys veMarquis de Sade’dir.

Minimalizm Akımı
1960’lı yıllarda ortaya çıkmıştır. Modern sanat ve müzikte yer alır. Nesnelliği ve sadeliği göz önüne taşıyan bir akımdır. Heykel, müzik ve resimde kullanılır.One Response
  1. 14 Mart 2019

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: