Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler | Nedenleri | Sonuçları |Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler | Nedenleri | Sonuçları |

Doğu (Kafkasya) Cephesi

Rusya’ya karşı açıldı.

Nedenleri

1). Osmanlı’nın iki Alman savaş gemisine izin vererek Rusya’nın Karadeniz limanlarını bombalaması

2). Almanya ve Osmanlı Devleti’nin Azerbaycan petrollerini ele geçirmek istemesi

Enver Paşa’nın pantürkizm ideolojisini gerçekleştirmek istemesi

Sonuçları

1). 90 bin Osmanlı askeri donarak, açlıktan ve salgın hastalıklardan öldü.

2). Turancılık önemini kaybetti.

3). Rusya; Muş, Bitlis, Van, Erzurum, Erzincan ve Trabzon’u ele geçirdi.

* 1915’te cephe gerisinin güvenliğini sağlamak için Tehcir Kanunu çıkarıldı. Buna göre Doğu Anadolu’da yaşayan birçok Ermeni Suriye bölgesine göç ettirildi.

* Çanakkale Cephesinin kapanmasıyla Mustafa Kemal Doğu Cephesi komutanlığına atandı. Mustafa Kemal bu cephede Muş ve Bitlisi geri aldı.

Süveyş (Kanal) Cephesi

İngilizlere karşı açıldı.

Nedenleri

1). Mısır’ı tekrar Osmanlı topraklarına katmak.

2). İngiltere’nin sömürgelerine giden yolları kesmek

* Osmanlı Devleti Almanya’dan beklediği yardımı almadan taaruza geçti ve yenildi.

* Bu cephede Hicaz Emirliği İngiliz saflarında Osmanlı Devleti’ne karşı savaştı.

* Karşı taaruza geçen İngilizlere karşı Osmanlı Devleti Filistin ve Suriye cephelerinde savaştı.

Irak Cephesi

* İngilizler açtı.

Nedenleri

1). İngiltere’nin Irak petrollerini ele geçirmek istemesi

2). İngiltere’nin Rusya’ya yardım yollamak istemesi

3). İngiltere’nin Hindistan’a giden yolların güvenliğini sağlamak istemesi

Sonuç

* Osmanlı Devleti Kut-ul Amare Savaşı’nda İngilizler’i yendi fakat bu cephede bölge Arapları’nın İngilizlerle işbirliği yapması sonucu Osmanlı Devleti savaşı kaybetti.

Çanakkale Cephesi

İngiliz ve Fransızlar açtı.

Nedenleri

1). Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakarak savaşı kısa sürede bitirmek.

2). Boğazlar yoluyla Rusya’ya savaş malzemesi yardımı yapılarak ayakta durması ve Almanya’ya karşı direnmesini sağlamak.

3). Trakya üzerinden yeni bir cephe açmak

Sonuçları

1). Bu cephede 500 bin insan öldü.

2). İngiliz ve Fransız donanmaları büyük zarar gördü.

3). İngiltere’nin sömürgelerindeki saygınlığı azaldı.

4). Bulgaristan Osmanlı ve Almanya’nın yanında savaşa katıldı.

5). İngiltere ve Fransa Rusya’ya yardım yollayamadı. Bunun üzerine çarlık rejimi yıkıldı ve Rusya savaştan çekildi.

6). Mustafa Kemal’in ünü yayıldı.

Birinci Dünya Savaşı’nı Bitiren Gelişmeler

* Bulgaristan, Selanik Ateşkesi’ni,

* Avusturya – Macaristan, Willaguiste Ateşkesi’ni,

* Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkesi’ni,

* Almanya, Rethandes Ateşkesi’ni imzalayarak savaştan çekilmişlerdir.19 Comments
 1. 20 Ocak 2018
 2. 27 Aralık 2017
 3. 2 Kasım 2017
 4. 31 Ekim 2017
 5. 31 Ekim 2017
 6. 24 Ekim 2017
 7. 20 Ekim 2017
 8. 19 Ekim 2017
 9. 18 Ekim 2017
 10. 17 Ekim 2017
 11. 16 Ekim 2017
 12. 15 Ekim 2017
 13. 15 Ekim 2017
 14. 15 Ekim 2017
 15. 11 Mayıs 2017
 16. 3 Nisan 2017
 17. 24 Ocak 2017
 18. 24 Ocak 2017
 19. 21 Ocak 2017

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: