Osmanlı Devleti’nde İletişimin Tarihsel SüreciOsmanlı Devleti’nde İletişimin Tarihsel Süreci

Osmanlı Devleti sınırlarını fetihlerle genişleten bir yapıya sahiptir. Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde kalıcı olabilmek için kılıçtan çok iletişimin etkili olduğunu iyi anlamış ve fethettiği bölgelerdeki insanların kendi dillerinde ibadet etmelerine ve kendi dillerinde konuşmalarına izin vermiştir. Bu sayede asırlarca Balkanlarda ve Ortadoğuda hüküm sürmüştür.

Osmanlı Devleti’nde;

 • 1831’de ilk resmi gazete “Takvim-i Vekayi” çıkarıldı.
 • 1840’ta özel gazete “Geride-i Havadis” çıkarıldı.
 • 1855’de telgraf kullanılmaya başlandı.
 • 1860’da “Tercüman-ı Ahval” çıkarıldı.
 • 1908’de telefon kullanıldı.

ATATÜRK VE İLETİŞİM

Mustafa Kemal Atatürk Milli Mücadele döneminde iletişimin son derece önemli olduğunu fark etmiştir. Milli Mücadele döneminde halkı bir çatı altında toplamak için silahlı mücadeleden önce protesto mitingleri yapılmıştır. Bu sayede bilinçlenen Türk halkı bir merkezde birleşmiştir. iletişimin önemini iyi bilen Atatürk bu amaçla Milli Mücadele’nin ilk gazetesi olan İrade-i Milliye’yi Sivas’ta çıkarmıştır. Ankara’da ise Hakimiyet-i Milliye Gazetesini çıkartmıştır. 1920 yılında ise Anadolu Ajansı’nı kurmuştur. Anadolu Ajansı İngilizce, Fransızca ve Almanca yayınlar da yapmıştır. Atatürk’ün çalışmalarıyla 1925 yılında çıkarılan “Telsiz Tesisi Hakkındaki Kanun'”dan iki yıl sonra ülke genelinde telsiz şebekesi kurulmuştur.

ÖRNEK
I. İrade—i Milliye Gazetesi

Il.Türk Tarih Kurumu

III. Anadolu Ajansı

Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği yukarıdaki kurum ve kuruluşlardan hangileri, onun iletişime önem verdiğini gösterir?

A) Yalnız I            B) I ve II

C) Il ve III             D) I ve III

ÇÖZÜM
İrade—i Milliye Gazetesi ve Anadolu Ajansı, Kurtuluş Savaşı yıllarında, Türk halkının ülke içinde ve ülke dışında yaşanan gelişmelerden doğru haberdar olmasını sağlama amacı taşımaktadır. Bu da iletişime önem verdiğini gösterir. Ancak Türk Tarih Kurumu, Türk tarihinin doğru bir şekilde araştırılmasını sağlamak için kurulmuştur. Türk Tarih Kurumu, milli tarih bilincini oluşturmak amacı taşır. Bu nedenle Türk Tarih Kurumu’nun iletişimle bir ilgisi yoktur. YANIT : ?

Cevap şıkkı sizce hangisi? = Hadi yoruma yapıştırın.

ÖZGÜRLÜK VE HAKLAR

T.C. Anayasası 1982
Madde 20: Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.
Madde 21: Kimsenin konutuna dokunulamaz.
Madde 28: Basın hürdür, sansür edilemez.

Kişilerin başkalarına zarar vermeden istediğini yapabilmesine özgürlük denir. Özgürlük kişilere doğuştan tanınan bir haktır. İnsanlar istediği yere seyahat etmeye, haberleşme, konut edinme gibi özgürlüklere sahiptir. Hak ve özgürlüklerden yoksun kalan birey, yeni değerler üretmek yerine yalnız kendini düşünen bir yaklaşım içine girebilir. Yaratıcı yeteneklerini kullanamaz, kendini geliştiremez, başkalarını düşünemez ve bencilleşir.

İnsan haklarının korunup geliştirilmesiyle bireyin özgür kılınması amaçlanır. Böylece başkalarının yönlendirmesiyle hareket eden birey yerine, hak ve özgürlüklere sahip çıkan, bunun için mucadele eden bireyler yetiştirilebilir. Bu da dünyada barış ve adaletin sağlanması için temel koşuldur.

Kişi hakları ve ödevleri;

 • Kişi dokunulmazlığı

 • Kişi özgürlüğü

 • Özel hayatın gizliliği

 • Konut dokunulmazlığı

 • Haberleşme özgürlüğü

 • Yerleşme ve seyahat özgürlüğü

 • Din ve vicdan özgürlüğü

 • Düşünce ve kanaat özgürlüğü

 • Bilim ve sanat özgürlüğü

 • Toplantı hak ve özgürlüğü

 • Mülkiyet hakkı

Kişi hak ve özgürlüklerini korumanın sonuçları

 • İnsanın yaratıcı gücünü sınırlayan engellerin kaldırılmasıyla yeni değerler ortaya konur, ortak mirasın gelişimine katkı sağlanır.

 • İnsanın güven duygusu artar.

 • Toplumda huzur ve güven ortamı artar.

 • Kendini özgürce ifade edebilen insan, başkalarının hak ve özgürlüklerinin de farkında olur.

 • Demokrasinin yerleşmesi ve gelişmesi hızlanır.

 • Milli duygular gelişir, birlik ve beraberlik ruhu artar.

Kişi hak ve özgürlüklerini korumamanın sonuçları

 • İnsanlar yalnız kendini düşünür, başkalarının haklarını önemsemez. Bu durum güçlünün güçsüzü ezdiği, sömürdüğü bir ortama zemin hazırlar.

 • Toplumda huzur ve güven ortamı kalmaz.

 • Devlete duyulan güven zayıflar.

 • Hoşgörünün yerini hoşgörüsüzlük, demokrasinin yerini baskıcı yönetimler, adaletin yerini adaletsizlik ve eşitliğin yerini eşitsizlik alır.

 • Toplumda birlik, beraberlik ve dayanışma duygusu azalır.

 • İnsanın değeri ve onuru önemsenmez.

ÖRNEK
İstanbul’da yaşayan Ahmet Bey, şehrin kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak için yakın bir köyde bahçeli bir ev alarak burada yaşamaya başlamıştır. Dostlarını ziyaret etmek için de sık sık İstanbul’a gidip gelmektedir.

Bu durum Ahmet Bey’in öncelikle hangi hak ve özgürlüğünü kullandığına örnek oluşturur?

A) Haberleşme

B) Yerleşme ve seyahat etme

C) Düşünceyi açıklama

D) Özel yaşamın gizliliği

ÇÖZÜM
Ahmet Bey’in istediği bir yere yerleşmesi ve istediği zaman İstanbul’a gidip gelmesi öncelikle yerleşme ve seyahat özgürlüğünü kullandığına örnek oluşturur. YANIT : ?

Cevap şıkkı sizce hangisi? = Hadi yoruma yapıştırın.

TRT

TRT, 1 Mayıs 1964’de kuruldu. 1972 yılında özerkliği kaldırıldı. Tarafsız yayıncılığı ile tanınan TRT, Türkiye’nin kamu yayıncılığı yapmakla görevlendirilen tek kuruluşudur. TRT kurulduğu andan itibaren doğru haber yaparak halkı bilgilendirmek, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir yayıncılığı ilke edinmiştir. Türkçenin kullanımına ayrı bir özen gösteren TRT, bu konudaki hassasiyetinden ötürü Türk Dil Kurumu’ndan ödül almıştır.Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: