Nüfus Nedir? Nüfus Artışının Sonuçları Nelerdir?Nüfus: Sınırları belirli bir alanda, belirli bir zamanda yaşayan insan sayısıdır. Türkiye nüfusu 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 74.724.269 kişidir.

nufus

Nüfus

Doğal Nüfus Artışı:

Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki farka doğal nüfus artışı denilmektedir. Bir ülkede doğan kişi sayısı ölen kişi sayısından fazla ise o ülkede nüfus miktarı artmaktadır.

Nüfus Artışını Etkileyen Faktörler:

1. Sağlık hizmetlerinin gelişmesi,

2. ölümlerin azalması ve insan ömrünün uzaması,

3. Beslenme koşullarının iyileşmesi,

4. Doğumların artması.

NÜFUS ARTIŞININ SONUÇLARI

Nüfus Artışının Olumlu Sonuçları

1. Vergi gelirleri artar.

2. üretimde çeşitlilik artar.

3. Tüketim mallarına talep artar.

Nüfus Artışının Olumsuz Sonuçları

1. Kalkınma hızı yavaşlar.

2. işsizlik artar.

3. Doğal kaynaklar hızla tükenir.

4. Kişi başına düşen milli gelir azalır.

5. İhracat azalır veya artmaz.

6. Eğitim ve sağlık hizmetlerine yapılan harcamalar artar.

7. Çevre kirliliği artar.

8. Belediye hizmetleri yetersiz kalır.

9. İç ve dış göçler artar.

Türkiye’de doğum oranlarının en düşük olduduğu bölgeler Marmara ve Ege, en yüksek olduğu bölgeler ise Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’dur. Doğum oranlarının yüksek olduğu bölgelerden ve kırsal kesimlerden iş olanaklarının fazla olduğu gelişmiş bölgelere ve kentlere göç olur. Göç nedeniyle bölgeler arası nüfus dağılımı da farklıdır.

Türkiye’de Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler:

Doğal Faktörler;

 • Yükselti
 • iklim
 • Bitki örtüsü
 • Su kaynakları
 • Kara ve deniz dağılışı
 • Yeryüzü şekilleri

Beşeri Faktörler;

 • Ekonomi
 • Tarım
 • Ulaşım
 • Sanayi
 • Ticaret
 • Hayvancılık
 • Madencilik
 • Balıkçılık
 • Turizm

Geçmişten günümüze insanlar göçebe bir yaşam tarzından yerleşik hayat tarzına geçerken insan yaşamını kolaylaştıracak toprağı ve iklimi elverişli yerleri tercih etmişlerdir. Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen en önemli faktörler iklim, yeryüzü şekileri, tarım alanları, su kaynakları, ulaşım, turizm ve iş olanaklarıdır. Bazı alanlar sık nüfuslu iken bazı alanlar seyrek nüfusludur.

Türkiye’de Sık Nüfuslu Yerler

1. Doğu Karadeniz Kıyıları: iklim, tarım

2. Bafra ve Çarşamba ovaları: iklim, tarım

3. Zonguldak ve çevresi: Taşkömürü

4. Çatalca — Kocaeli Bölümü: iklim, sanayi, ticaret, ulaşım, turizm, eğitim vb.

5. Bursa çevresi: iklim, tarım, sanayi

6. Kıyı Ege: iklim, tarım, sanayi, ulaşım, ticaret, turizm vb.

7. Çukurova ve Mersin: iklim, tarım, ticaret, ulaşım vb.

8. Gaziantep çevresi: Tarım, ulaşım

Türkiye’de Seyrek Nüfuslu Yerler:

1. Yıldız Dağları: Dağlık

2. Gelibolu — Biga: Sapa

3. Menteşe Yöresi: Dağlık

4. Teke Yöresi: Karstik arazi, Dağlık

5. Taşeli Platosu: Karstik arazi, Dağlık

6. Tuz Gölü Çevresi: Kuraklık

7. Hakkari Yöresi: Dağlık, iklim

8. Gümüşhane — Bayburt: Dağlık, iklim

Aritmetik Nüfus Yoğunluğu: Herhangi bir yerde toplam nüfusun, o yerin yüz ölçümüne bölünmesiyle bulunan, km2 ye düşen insan sayısıdır.One Response
 1. 8 Aralık 2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: