Maddelerin Sınıflandırılması Ödev, Konu Özeti

Doğa bilimlerinden biri olan Kimya, maddeler ve onların dönüşümlerini inceleyen bilim dalıdır.
Kimyada maddelerin içeriğini, yapısını, özelliklerini, kimyasal dönüşümlerini ve bu dönüşümler sırasında gözlenen süreçleri inceler. Çevremizde çeşitli cisimler maddelerden oluşmuştur. Her bir madde belirli kütle ve hacme sahiptir.
Maddeleri birbirinden ayıran ve benzer yönlerini belirleyen özelliklere maddelerin özellikleri denir.

Esasen maddelerin iki özelliğini ayırt ederler:

1. Fiziksel özellikleri: Rengi, yoğunluğu, erime ve kaynama noktası, ısı geçirmesi, elektrik geçirmesi, tadı, suda çözünür olması vs.
2. Kimyasal özellikleri: Başka maddeye dönüşmesi, diğer maddelerle karşılıklı etkide bulunması.

Maddelerin sınıflandırılması

Maddeler çeşitli belirtilerine göre sınıflanır:
Katı, sıvı, gaz halinde olan maddeler:
Buz (katı) → su (sıvı) → su buharı (gaz)

Fiziksel özelliklerine göre: saf maddeler ve karışımlar.
İçeriğine göre: basit ve bileşik maddeler vb.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.