Kaplıca (Ilıca) Nedir Kısaca

Kaplıca (Ilıca) Nedir Kısaca

22 Haziran 2018 0 Yazar: Bilgihocam

Bazı yeraltı suları çok derinlere inerek orada toplanırlar. Daha önce belirttiğimiz gibi, yer kabuğunun altına inildikçe ısı artmaktadır. Bu sular, ısının etkisiyle sıcak olurlar. Ayrıca, yer altındaki bazı madenlerle de karışırlar. Toprağın zayıf yerlerini bularak yeryüzüne çıkan bu sıcak suların kaynaklarına kaplıca ya da ılıca adı verilir. Kaplıcalar, içlerinde taşıdıkları madensel tuzlardan ötürü, insan sağlığına yararlıdır. Bazı hastalıkların iyileştirilmesinde kullanılırlar.

Yurdumuzda da, insan sağlığına yararlı birtakım kaplıcalar vardır. Bunların en önemlileri şulardır:

  • Yalova,
  • Bursa,
  • Bolu,
  • Eskişehir,
  • Kızılcahamam,
  • Erzurum,
  • Hasankale’dir.