Haçlı Seferleri Nedenleri ve Sonuçları

Haçlı Seferleri Nedenleri ve Sonuçları

hacli-seferleri-nedenleri-ve-sonuclari

Haçlı Seferleri Nedenleri ve Sonuçları

Dinsel Nedenleri:

 • Sefere katılanlara cennet vaadedilmesi.
 • Kutsal toprakların geri alınmak istenmesi (Kudüs).
 • Papa’nın etki alanını genişletmek istemesi.
 • Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birleştirilmek istenmesi.
 • Kluni Tarikatı’nın çalışmaları.

Siyasal Nedenleri:

 • Bizans’ın Türk ilerleyişine karşı Avrupa’dan yardım istemesi
 • Senyörler arasındaki mücadele
 • Topraksız senyörlerin toprak istemesi
 • Doğuda feodal nitelikli kontluklar kurulmak istenmesi

Ekonomik Nedenleri:

 • Avrupa’nın yoksulluğu
 • Doğunun zenginliklerini ele geçirme düşüncesi
 • Ticaret yollarını ele geçirme isteği

Sosyal Nedenleri:

 • Yoksul ve topraksız köylülerin din adamları ve derebeylerinin baskısı altında olmaları
 • Şövalyelerin macera arzuları

I. Haçlı Seferi (1096 — 1099): Haçlılar Anadolu Selçukluları’yla savaşıp, İznik’i aldılar. Anadolu Selçuklu Devleti başkentini Konya’ya taşıdı. Urfa, Antakya, Yafa ve Trablus’ta kontluklar, Kudüs’te Haçlı (Latin) Krallığı kuruldu.

NOT: Haçlıların amaçlarına ulaştıkları ilk ve son seferdır.

II. Haçlı Seferi (1147 — 1149): Musul Atabeyliği’nin Urfa’yı geri alması nedeniyle başladı. Haçlılar başarısız oldular. Krallar bu sefere ilk defa katılmıştır.

III. Haçlı Seferi (1189 — 1192): Selahattin Eyyubi’nin 1187 Hıttin Savaşı ile Kudüs’ü alması nedeniyle yapıldı. Kudüs Müslümanlarda kaldı.

IV. Haçlı Seferi (1202 — 1204): Haçlılar Kudüs’ü almak için yola çıktılar; ancak İstanbul’a gelip, Bizans’tan burayı alarak, Istanbul’da bir Haçlı (Latin) Krallığı kurdular. İstanbul’dan kaçan Bizanslılar İznik Rum ve Trabzon Rum Devletlerini kırdılar.

Haçlı Seferlerinin Sonuçları

Dinsel Sonuçları: Din adamları ve kiliseye duyulan güven sarsıldı. Kudüs Müslümanların elinde kaldı. Katolik — Ortodoks çatışmaları arttı. Müslümanlar hakkında söylenenlerin yanlışlığı anlaşıldı.
Siyasal Sonuçları: Feodalite (derebeylik) sistemi zayıfladı. Merkezi krallıklar güçlenmeye başladı. Bizans üzerindeki Türk baskısı kısa bir süre son-ra tekrar kuruldu.

Ekonomik Sonuçları:

 • Doğu — Batı ticareti gelişti.
 • Akdeniz ticareti ve limanları önem kazandı. (Venedik — Ceneviz — Marsilya)
 • Burjuva sınıfı zenginleşti.

Teknik ve Kültürel Sonuçları:

 • Barut, pusula, kağıt ve matbaa gibi buluşlar Avru-pa’ya geçti.
 • Barut — Feodalitenin yıkılmasını sağladı.
 • Pusula — Denizciliğin gelişmesini sağladı. (Coğrafi keşifler)
 • Kağıt — Matbaa — Rönesans ve Reform hareketlerinin başlamasına neden oldu.
 • İslam bilginlerinin eserleri Latince’ye çevrildi.

Haçlı Seferleri’nin Türkler Üzerinde Yarattığı Sonuçlar:

 • Anadolu ve Türk — İslam kentleri zarara uğradı.
 • Türklerin seferlerdeki etkinlikleriyle İslam dünyasındaki önemi arttı.
 • İslam dünyasında Türklerin liderliği pekişti.
 • Anadolu’daki Türk ilerleyişi durdu.
 • İstanbul’un fethi gecikti.
 • Batı Anadolu toprakları elden çıktı.
 • Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması gecikti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.