Etnik köken ve uyruk arasındaki farkı biliyor muydunuz?Etnik köken ve uyruk arasındaki farkın ne olduğunu anlamaya çalışıyorsanız, konuyla ilgili aşağıdaki yazımızı okumanız daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

Uyruk, bağlı olduğumuz ülke ile bağımızın bir göstergesidir. Uyruk nedir sorusuna T.C vatandaşı olarak cevap verilir.
Etnik köken ve uyrukluk iki farklı kavramdır; etnik “etnisite” terimi, ortak ulusal ya da kültürel geleneğe sahip bir toplumsal grubun üyeliğine atıfta bulunmakla birlikte, “vatandaşlık” terimi, bir ulusun ya da egemen bir devlete üyeliği ifade eder. Bununla birlikte, dünyanın bir bölümünde, bir bireyin vatandaşlığının vatandaşlık yerine etnisitesine göre belirlendiği ve bu da sıradan bir kişinin bu iki kavramın nasıl bir şekilde anlaşıldığını anlamasını zorlaştıran bazı bölgeler mevcut birbirinden farklıdır. Etnik köken ile milliyet arasındaki farkın ne olduğunu anlamak için, bu iki kavramın her birini ayrı ayrı daha iyi anlamamız gerekir.

Etnik köken

Etnisite, ortak miras temelinde, yani ortak dil, ortak gelenekler, ortak dini inançlar, ortak gıda tercihleri ​​vb. Temel alınarak oluşturulmuş bir grubun üyeliğine atıfta bulunmaktadır. Etnisite terimi bugünkü vatandaşlık kavramıyla eş  anlamlı olarak kullanılıyor, Çünkü Yunanca ‘ etnos ‘ kelimesinin ulus anlamına geldiği sonucuna varılmıştır . Etnik gruplara örnek olarak , Afrika kökenli Amerikalılar, yani kökenlerini Afrika’nın Siyah nüfusuna, Moğollara, yani Moğolistan’ın göçebe gruplarına ait olan Amerikalılar, Avrupalılar gelmeden Ataları Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında yaşayan Yerli Amerikalılar, Doğu Güney Afrika’dan gelen uzun boylu Negroid insanlar olan Zulus vs.

Bir kişi belirli bir ırka ait olsa da, bu, onu birden fazla etnik bağlılığa sahip olmaktan alıkoymaz. Ulusun siyasi sınırları ile daha sık ilişkili olan uyrukluğun aksine, etnik köken, toplumun kültürel niteliklerine dayanır.

Uyruk

Uyruk, bir insanın kendisinden geldiği ulusla paylaştığı ve birçok insanın vatandaşlığını kazanmış olduğuna inandığı bir ilişki olarak tanımlanabilir. Bir bireyin vatandaşlığı, doğduğu yere ( yani toprağın halkı) dayanarak, ebeveynlerinin vatandaşlığına göre belirlenebilir yani kan hakkı ve vatandaşlığa geçirme (yani bir yabancıya bahsedilen ulusun vatandaşlığı verilmesi prosedürü). Öte yandan, kişinin uyruğu – gerçek anlamda, yalnızca doğum yeri ve / veya ebeveyn vatandaşlığı temelinde belirlenebilir. Basitçe, bir Hintli Birleşik Devletlerin yasal vatandaşı olur, vatandaşlığı Amerikan olur, ancak vatandaşı Hint olur.

“Uyrukluk” kavramı söz konusu olduğunda Amerika Birleşik Devletleri’nden Amerikalı, Hindistan’dan Hintli, Afganistan’dan Afgan, Brezilya’dan Brezilya, Galler’den Galler, Polonya’dan Polonyalılar vb. Daha da önemlisi , farklı etnik geçmişlere sahip insanlar belli bir ulusun vatandaşları olabilir. Örneğin, Afrikalı Amerikalılar ve Yerli Amerikalılar, Birleşik Devletler vatandaşlığına sahip olduklarında Amerikalılar olarak anılmaya hak kazanırlar.

Yukarıda verilen uyrukluk ile etnik köken arasındaki fark hakkındaki bilgiler, birbirlerinden nasıl farklı oldukları konusundaki cümleler üzerine konuşmakla birlikte, ikisi arasında birkaç daha belirgin farklılık bulunmaktadır. Etnisite kültürel bir kavram olmakla birlikte, uyrukluğun daha hukuki bir kavram olduğu düşünülmektedir. Benzer şekilde, etnik köken, ırkçılık kavramıyla ilişkisi açısından oldukça meşhurdur. Öte yandan vatanseverlik vatandaşlığı, vatanseverlik konusunda itici faktörlerden biri olarak düşünülür. Tek bir ulus farklı etnik gruplara ev sahipliği yapabilirse de, tek bir etnik grubun tüm ulusa hâkim olduğu durumlar da vardır. (Nazi Almanyası, Asya’daki İslamcı ülkeler vb. iyi örneklerdir.)Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: