Besin Zinciri Nedir?

besin zinciri

Besin zinciri ve besin ağı konusunu detaylıca inceleyebileceğiniz bu yazıda, besin zinciri örnekleri ve konu anlatımı sayesinde ödevinizi yapabileceksiniz. Besin zinciri nedir? Her canlı bitki ve hayvan hayatta kalabilmek için enerjiye sahip olmalıdır. Bitkiler enerji için toprağa, suya ve güneşe ihtiyaç duyarlar. Hayvanlar enerji için bitkiler ve diğer hayvanlara ihtiyaç duyarlar. Bir ekosistemde, bitkiler ve hayvanlar, yaşamak için birbirlerine ihtiyaç

» Devamını Oku

Birleşik Zamanlı Fiiller Konu Anlatımı

BİRLEŞİK ZAMANLI FİİLLER

Birleşik zamanlı fiiller konusu çoğu kişi tarafından karmaşık ve zor bulunur. Sizler için birleşik çekimli fiiller konusunu daha iyi öğrenebilmeniz adına, çeşitli örnekler yardımı ile birleşik zamanlı fiilleri anlattık. Tanımları okuduktan sonra birleşik zamanlı fiiller için verdiğimiz örnekleri incelemeniz size katkı sağlayacaktır. Birleşik zamanlı fiiller, eylemin var olması belirli bir zamana bir diğer adıyla bir kipe bağlıdır. Dilimizde kipler haber

» Devamını Oku

Teşbih Sanatı, Benzetme Nedir Örnek Cümleler

benzetme nedir

Edebiyatımızda en sık rastladığımız konulardan birisidir. Türkçe’de benzetme konusu hakkında ve benzetme konusunu daha iyi öğrenebilmeniz için pek çok sayıda benzetme örnekleri paylaştık. Benzetme örneklerini inceleyerek konuyu daha kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.Zayıf bir kavramın ondan daha güçlü olan bir kavrama belirli bir özelliği doğrultusunda benzetilmesine “Benzetme diğer bir adıyla Teşbih” denir. Varlığa güç katmak amacıyla benzetme sanatına başvurulur. Teşbih yapılırken

» Devamını Oku

Roman Nedir? Özellikleri ve Çeşitleri Nelerdir?

roman çeşitleri

Uzun bir yazı türü olan roman anlatıma dayanan edebiyat türlerinden biridir. Romanlarda konu olarak genellikle insanların iç dünyaları, toplumsal olaylar ve olası mümkün insan ilişkileri ve hayatları işlenir.Romanda konu okuyucuya aktarılırken yer, zaman ve karakter birlikteliğine önem verilir. Romanın en büyük özelliği merak içermesidir. İçerdiği merak ile okuyucunun dikkatini her zaman üst seviyede tutmayı amaçlamaktadır. Konu temel kabul edilir ve

» Devamını Oku

Ünlü Aşınması Nedir, Örnekli Konu Anlatımı

ünlü aşınması

Ünlü aşınması konusu edebiyatımızda sıklıkla karşılaştığımız ve çoğumuzun zorlandığı bir konudur. Bir konuyu iyi bir şekilde anlamının yolu bol örnekten gelmektedir. Aşağıda sizler için ünlü aşınması ile ilgili pek çok sayıda örnekler bulunmaktadır. Dilimizde sözcükler kimi ses olayları sonucunda şekil değiştirirler. Ses türemesi Ünlü türemesi: fikr=fikir / akl=akıl /emr=emir Ünsüz türemesi: his etmek=hissetmek / af etmek=affetmek Kaynaşma ‘y’ harfi meydana

» Devamını Oku

Divan Edebiyatının Özellikleri Konu Anlatımı

divan edebiyatının özellikleri

Divan edebiyatı, Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden sonra benimsenen yazılı edebiyattır. Fars ve Arapkültüründen esinlenen divan edebiyatı adını her şairin divan yazmasından dolayı almıştır. Divanedebiyatı 13. yüzyılda faaliyete geçerek 19. yüzyıla kadar etkinliğini sürdürmüştür. Şiirde aruz ölçüsükullanır. Kimi divan edebiyatı nazım biçimleri dörtlük şeklinde kimisi de beyit şeklinde yazılmıştır. Halkedebiyatında uyak kulak içinken divan edebiyatında uyak göz için kullanılmıştır. Çoğunlukla uyak

» Devamını Oku

Sıfat (Ön Ad) Konu Anlatımı

sıfatlar konu anlatımı

Sıfat (ön ad): adları niteleyen veya belirten kelimelerdir. Örnek : Pazardan kıpkırmızı elma aldık. Üçüncü gün dersi bıraktı. Bu çanta daha güzel. Her yer bembeyaz kar olmuştu. Bahçede güzel çiçekler açmış. ” kıpkırmızı, bu, üçüncü, bembeyaz, güzel” kelimeleri adların önüne gelerek onları niteleyerek veya belirterek sıfat görevi üstlenmişlerdir. Sıfat türleri Niteleme sıfatları: Önüne geldiği adı renk, şekil, durum, açısından nitelendiren,

» Devamını Oku

Tanzimat Edebiyatının Doğuşu Kısaca Ödev

tanzimat edebiyatı

Osmanlı İmparatorluğu 18. yy’dan sonra Batı’nın göstermekte olduğu gelişmelerden geri kalmış ayrıca askeri alanda ve ticarette gerilemiştir. Ara ara girişilen reform çabalarıyla bu gidişata son verilmek istenmiştir. Bu gelişmelerden bir tanesi de 1839 yılında yapılan Tanzimat-ı Hayriye hareketidir. Bu harekete Mustafa Refik Paşa öncülük etmiş olup hareketin amacı Batı’daki gelişmeleri takip etmektir. 3 Kasım 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile

» Devamını Oku

Maddelerin Sınıflandırılması Ödev, Konu Özeti

maddenin sınıflandırılması

Doğa bilimlerinden biri olan Kimya, maddeler ve onların dönüşümlerini inceleyen bilim dalıdır.Kimyada maddelerin içeriğini, yapısını, özelliklerini, kimyasal dönüşümlerini ve bu dönüşümler sırasında gözlenen süreçleri inceler. Çevremizde çeşitli cisimler maddelerden oluşmuştur. Her bir madde belirli kütle ve hacme sahiptir.Maddeleri birbirinden ayıran ve benzer yönlerini belirleyen özelliklere maddelerin özellikleri denir. Esasen maddelerin iki özelliğini ayırt ederler: 1. Fiziksel özellikleri: Rengi, yoğunluğu, erime ve kaynama noktası, ısı geçirmesi, elektrik

» Devamını Oku
1 2 3 13