Biyolojik Çeşitlilik, Ülkemizin Biyolojik Zenginlikleri1- Biyolojik Çeşitlilik: Ekosistemlerdeki abiyotik (cansız) elemanlar, biyotik (canlı) elemanların sayı ve çeşidini etkiler. İklim koşulları, hava ve su miktarı ile temizliği, toprağın çeşidi ekosistemlerdeki canlıların yaşayışlarını etkilemektedir. Bir bölgedeki canlı çeşitliliğine biyolojik çeşitlilik denir. Ülkemiz, dört mevsimin de yaşandığı, değişik iklim çeşitlerinin gözlendiği, bu nedenle biyolojik çeşitlilik yönünden oldukça zengin bir yerdir. Ülkemizde 1950’li yıllara kadar bitki yetiştiriciliği sadece insan ve hayvan gücü ile yapılırken daha sonra makineleşmeye geçilmiş ve engebeli alanlarda bile bitki yetiştirilmeye başlanmıştır. Ülkemizde insan nüfusunun yaklaşık yarısı tarımla geçinmektedir. Bütün Avrupa kıtasında bulunan bitki türlerinin % 30’u sadece ülkemize özgüdür.

2- Ülkemizin Biyolojik Zenginlikleri: Örneğin; fındık, Amasya elması ülkemize özel bitkilerdendir. Bitkilerin üretiminin artması, nesillerinin tükenmemesi için sulama, gübreleme, işleme ve ilaçlama etkenlerine dikkat edilmelidir. Bazı bitkiler, iklim nedeniyle sadece bazı bölgelerde yetişebilir.

Örneğin; Çay – Rize, Pamuk – Adana, İncir – Aydın, Fındık – Giresun, Ayçiçeği – Edirne bölgesine özeldir.
Bitkiler tekstil, gıda, ilaç (eczacılık) gibi sektörlerde kullanılmaktadır. Bitki çeşitliliğinin artması için kaliteli tohumlar seçilerek üretimleri sağlanmalıdır. Ormanlar tahrip edilmemeli, bilinçsiz gübre ve ilaç kullanılmamalıdır.Biyolojik çeşitlilik ekosistemleri dengede tutar. Ancak dünyada bazı hayvan türleri yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır.

3- Ekosistemlerin Bozulma Nedenleri ve Sonuçları:
Bugün dünyamızda Afrika filleri, penguenler, balinalar, pandalar ve çitaların nesilleri tükenmek üzeredir. Ülkemizde nesli tükenmek üzere olan canlılar ise: Kelaynak kuşları, Vaşak, Bozayı, Akdeniz foku, yaban keçisidir. Bu durumun nedeni eğitimsizlik, aşırı avlanma, çevre kirliliği, nükleer denemeler, asit yağmurları, küresel ısınma, sera etkisi vb. dir. Oysa dünyamızda bir canlı türünün yok olması, bu canlıyla beslenen diğer canlıların da sayıca azalmasına sonuç olarak besin kıtlığı, salgın hastalık gibi durumların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Ekosistemlerin bozulmasına yol açan olaylar genel olarak iki gruba ayrılır;
1. Doğal afetler (Deprem, sel vb.)

2. İnsan kaynaklı nedenler;

  • Aşırı nüfus artışı
  • Plansız sanayileşme
  • Artan CO2 gazının oluşturduğu sera etkisi
  • Küresel ısınma
  • Nükleer denemeler
  • Eğitimsizlik
  • Yerleşim alanı sağlamak için orman veya tarım alanlarının bilinçsizce yok edilmesi, denizlerin doldurulup yerleşime açılması.

Bugün dünyamızda küresel ısınma hızlanmıştır. Bunun sonucu olarak buzulların erimesinden, susuzluktan ve canlı sayısının azalacağından sıkça bahsedilmektedir. Ülkemizde hayvan sayısı, Avrupa ülkeleri içinde 1. sıradadır. Fakat otlak alanların daralması, kesimlerin uygun olmayan yaşlarda yapılması gibi nedenlerle hayvanlardan yeteri kadar yararlanamamaktayız.

Büyükbaş hayvanlardan et, süt, deri sanayinde, küçük baş hayvanlardan et, tekstil sanayinde, kümes hayvanlarından et, yumurta sanayinde, böceklerden bal, ipek sanayinde yararlanmaktayız. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen balıkçılık çok yaygın değildir.

Doğal ve insan kaynaklı nedenlerle ekosistemlerde bozulmalar meydana gelmekte, bu durum canlı çeşitliliğini olumsuz etkilemekte hatta bazı canlı türlerinin yok olmasına neden olmaktadır.

 Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: