Atomun Yapısı Nasıldır?atomMaddelerin atomlardan meydana geldiğini öğrenmiştik. Atomlar ise proton, nötron ve elektron dediğimiz alt parçacıklardan oluşur. Bu taneciklerden proton ve elektron farklı yüklere sahiptirler. Yükleri nedeniyle birbirleriyle etkileşerek bir arada bulunurlar ve atomu meydana getirirler. Protonlar pozitif (+) yüklü, elektronlar negatif (—) yüklü, nötronlar yüksüz (nötr) tanecikler dir.

Atomu oluşturan bu alt parçacıkların atom içinde farklı konumlarda bulunduğunu biliyor musunuz? Protonlar ve nötronlar atomun merkezinde çok küçük hacimli bir bölgede bulunurlar. Protonların ve nötronların bulunduğu bu bölge “çekirdek” olarak adlandırılır. Elektronlar ise çekirdeğin etrafındaki “katmanlarda” bulunur.

Farklı elementlere ait atomların, proton ve elektron sayıları farklıdır. Atomlar yüksüz tanecikler olduğundan, atomda bulunan pozitif (+) yük sayısı ile negatif (—) yük sayısı eşit olmalıdır. Bu nedenle atomlarda proton sayısı, elektron sayısına eşittir.

Nötr atomda, Proton sayısı = Elektron sayısı

Atomun çekirdeğinde bulunan taneciklerden bir protonun kütlesi hemen hemen bir nötronun kütlesine eşittir. Elektronun kütlesi ise proton ve nötronun kütlesi yanında çok küçüktür. Bir proton ya da bir nötronun kütlesi bir elektronun kütlesinin yaklaşık 2000 katı kadardır. Bu nedenle elektronlar kütlesiz kabul edilir ve atomun kütlesi, çekirdeğin kütlesine eşit alınır.

Atomda bulunan elektronlar çekirdeğin etrafında sabit bir yerde durmazlar. Çekirdekten belirli uzaklıktaki katmanlarda sürekli olarak çok hızlı bir şekilde hareket ederler.

Atomun çekirdeğinde bulunan taneciklerden sadece protonlar yüklüdür. Bu durumda çekirdeğin yükünü proton sayısı belirler.
Çekirdek yükü = Proton sayısı

Elektronların hareketini daha iyi anlayabilmek için bir ucuna top bağladığımız ipi diğer ucundan tutarak başımızın etrafında daire oluşturacak şekilde çevirdiğimizi düşünelim.

Top dönerken nasıl elimizin üzerine düşmüyorsa, elektronlar da çekirdek çevresinde sürekli döndüklerinden çekirdeğin üzerine düşmezler. İpin topun dışarıya fırlamasını önlediği gibi; pozitif (+) yüklü protonların, negatif (—) yüklü elektronlara uyguladığı çekim kuvveti de elektronların dışarıya fırlamasını önler.

Bütün atomlar proton, nötron ve elektronlardan oluşmasına rağmen farklı elementlerin atomları farklı özellikler gösterirler. Bunun nedeni proton sayılarının farklı olmasıdır. Farklı elementlere ait atomlar aynı sayıda elektron ya da nötron içerebilir. Ancak proton sayıları asla aynı olamaz. Proton sayısı atomun kimliğini belirlediğinden atom numarası olarak adlandırılır.

Proton Sayısı  = Atom numarası = Atomun kimliğini belirler. Atomun çekirdeğinde bulunan proton ve nötron sayıları toplamına kütle numarası denir. Kütle numarası = Proton sayısı+Nötron sayısı

Atom çekirdeği çevresinde elektronların bulunduğu bölgeler katman olarak adlandırılır.Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: