1. Dünya Savaşı’nın Nedenleri Maddeler Halinde1. Dünya Savaşı’nın Nedenleri Maddeler Halinde

Genel nedenler;  

 • Sömürgecilik yarışı
 • Milliyetçilik fikrinin etkisi

Özel nedenler;

 • Almanya ve Fransa arasıdaki Alsas Loren bölgesi sorunu
 • Avusturya — Macaristan İmparatorluğu ile Rusya arasındaki Balkan çekişmesi
 • Siyasi birliğini ve sanayisini geç tamamlayan Almanya ve İtalya’nın İngiliz ve Fransız sömürgelerine göz dikmesi

Dünya devletlerinin bloklaşması;

İtilaf Bloğu : İngiltere, Fransa ve Rusya

İttifak doğu : Almanya, Avusturya – Macaristan ve İtalya

Önemli NOT: İtalya, daha sonra İtilaf bloğuna geçmiştir.

Savaşın başlangıcı;

Avusturya – Macaristan veliahtının Saraybosna’da bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi

1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaşa girmek istemesinin nedenleri;

 • Kaybettiği toprakları geri olmak
 • Mevcut topraklarını korumak
 • Kapitülasyonları ve Duyun-u Umumiye’yi kaldırmak
 • Turan politikasını uygulamak

Önemli NOT: Turan politikası: Orta Asya’daki Türklerle bağlantı kurma fikridir.

ÖRNEK:

1. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden bazıları şunlardır:

I. Avusturya—Macaristan veliahtının bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi

II. Devletler arasındaki silahlanma yarışı

III. Sanayileşen ülkelerin hammadde ve pazar rekabeti

Bunlardan hangileri, Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında ekonomik nedenlerin etkili olduğunu gösterir?

A) Yalnız I            B) yalnız III

C) I — II               D) I — II — III

ÇÖZÜM

Sanayi Devrimi sonucunda sanayileşen ülkelerin hammadde ve pazar arayışı içine girmeleri ve sömürgecilik yarışına başlamaları Birinci Dünya Savaşı’nın ekonomik nedenidir.
YANIT : B

1. Dünya Savaşı’nda İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalmasını istemelerinin nedenleri;

 • Rusya ile boğazlardan yardımlaşabilmek
 • Sömürge -yollarının güvenliğini sağlamak

Önemli NOT: Süveyş Kanalı ‘na sahip olan İngiltere Uzakdoğu’daki sömürgeleri ile bu bölgeden bağlantı kurmaktadır.

Savaşın geniş bir coğrafyaya yayılmasını önlemek.

1. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinin nedenleri;

 •  Coğrafi konumu
 • Rusya ile İngiltere ve Fransa’nın Boğazlar yoluyla yardımlaşmasını önlemek.

 • İngiltere’nin sömürge yollarını kesmek

 • Savaşı geniş alanlara yaymak

 •  Osmanlı Devleti’nin insan gücünden yararlanmak
 •  Osmanlı padişahının halifelik unvanından yararlanmak
 • İngiltere’nin sömürgelerindeki Müslümanları isyan ettirmek

 • Bütün Müslümanları ittifak grubunda savaşa sokmak (Kutsal cihat)

İttihat ve Terakki yöneticileri 2 Ağustos 1914’te Almanya ile gizli bir ittifak anlaşması yaptı. İki Alman savaş gemisinin (Goben ve Breslav) Çanakkale’ye sığınması ve bu iki gemiyi Osmanlı Devleti’nin satın aldığını açıklamasıyla Osmanlı Devleti’nin savaşa giriş süreci başladı. İsimleri Yavuz ve Midilli adıyla değiştirilen gemiler, Rusya’nın Sivastopol ve Odessa limanlarını bombalayınca Osmanlı, Birinci Dünya Savaşı’na ittifak bloğunda girdi.One Response
 1. 21 Ocak 2017

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: