Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler | Nedenleri | Sonuçları |

Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler | Nedenleri | Sonuçları | Doğu (Kafkasya) Cephesi Rusya’ya karşı açıldı. Nedenleri 1). Osmanlı’nın iki Alman savaş gemisine izin vererek Rusya’nın Karadeniz limanlarını bombalaması 2). Almanya ve Osmanlı Devleti’nin Azerbaycan petrollerini ele geçirmek istemesi Enver Paşa’nın pantürkizm ideolojisini gerçekleştirmek istemesi Sonuçları 1). 90 bin Osmanlı askeri donarak, açlıktan ve salgın hastalıklardan öldü. 2). Turancılık önemini kaybetti.

» Devamını Oku

Haçlı Seferleri Nedenleri ve Sonuçları

hacli-seferleri-nedenleri-ve-sonuclari

Haçlı Seferleri Nedenleri ve Sonuçları Dinsel Nedenleri: Sefere katılanlara cennet vaadedilmesi. Kutsal toprakların geri alınmak istenmesi (Kudüs). Papa’nın etki alanını genişletmek istemesi. Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birleştirilmek istenmesi. Kluni Tarikatı’nın çalışmaları. Siyasal Nedenleri: Bizans’ın Türk ilerleyişine karşı Avrupa’dan yardım istemesi Senyörler arasındaki mücadele Topraksız senyörlerin toprak istemesi Doğuda feodal nitelikli kontluklar kurulmak istenmesi Ekonomik Nedenleri: Avrupa’nın yoksulluğu Doğunun zenginliklerini ele

» Devamını Oku

Nüfus Sayımı Nedir? Niçin Yapılır? Amacı Nedir?

nufus-sayimi

Nüfus sayımı nedir? Niçin yapılır? Nüfus sayımının amaçları nelerdir? Nüfusumuzun özellikleri Nelerdir? (Detaylı bilgi) Ülkemizde Nüfus Sayımları Niçin Yapılır? Nüfusu, nüfusun çeşitli özelliklerini saptamak amacıyla yapılan sayım işlemine nüfus sayımı denir. Ülkemizde nüfus sayımları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılmaktadır. Osmanlı Devletinde ilk nüfus sayımı 1831 yılında II. Mahmut döneminde askere alınacak ve vergi verecek kişi sayısının tespiti amacıyla yapılmıştır.

» Devamını Oku

Göç Nedir? | Çeşitleri | Nedenleri | Sonuçları

Göç nedir

Göç Nedir? | Çeşitleri | Nedenleri | Sonuçları İnsanların yaşamlarını temin etmek için daha uygun yerlere gitmesi ya da doğal afetler ve savaşlar yüzünden yaşadığı yeri geçici, sürekli olarak değiştirmesine göç denir. Aynı ülke içinde olan göçlere iç göç, yaşanılan ülkeden başka bir ülkeye göç etmeye dış göç adı verilir. TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇLER Türkiye’de geçmişten günümüze başta köyden kente doğru

» Devamını Oku

2. Mahmut Dönemi Islahatları

2. Mahmut Dönemi Islahatları İlk kez bu dönemde Batılılaşma karşısında ulema-yeniçeri birliği parçalanmıştır ve Ulemanın desteği sağlanıp, 1826’da yeniçeri ocağı ortadan kaldırıldı. Devlet örgütü yeniden düzenlendi. Yetki ve sorumlulukları etkinlik alanlarıyla sınırlı nazırlıklar kuruldu. Böylece Batı örneği bir kabine oluşturulmasına doğru ilk adım atılmış oldu, divan toplantılarına katılan ulema sınıfı kabine dışında bırakıldı. Şeyhülislamlık makamı, azınlıkların din başkanlığına benzer biçimde.

» Devamını Oku

Rusya’nın Tarihi, İklimi ve Ekonomisi Hakkında Bilgi

Rusya’nın Tarihi, İklimi ve Ekonomisi Hakkında Bilgi Devlet, Avrasya’nın kuzey bölümünde yer alır. Batıda baltık denizinden doğuda büyük okyanusa kadar uzanan ve avrasya’nın yarısından çoğunu kaplayan Rusya (ya da Rusya federasyonu, Rusya cumhuriyeti), 1992’den 1991’e kadar sscb’nin kurucu ana öğesini, ondan öncede Rusya imparatorluğunun başlıca öğesini oluşturmuştur. Rusya ya da Rusya Federasyonu, batıda Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Beyaz Rusya ve

» Devamını Oku

Osmanlı Devleti’nde İletişimin Tarihsel Süreci

Osmanlı Devleti’nde İletişimin Tarihsel Süreci Osmanlı Devleti sınırlarını fetihlerle genişleten bir yapıya sahiptir. Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde kalıcı olabilmek için kılıçtan çok iletişimin etkili olduğunu iyi anlamış ve fethettiği bölgelerdeki insanların kendi dillerinde ibadet etmelerine ve kendi dillerinde konuşmalarına izin vermiştir. Bu sayede asırlarca Balkanlarda ve Ortadoğuda hüküm sürmüştür. Osmanlı Devleti’nde; 1831’de ilk resmi gazete “Takvim-i Vekayi” çıkarıldı. 1840’ta özel

» Devamını Oku

1. Dünya Savaşı’nın Nedenleri Maddeler Halinde

1. Dünya Savaşı’nın Nedenleri Maddeler Halinde Genel nedenler;   Sömürgecilik yarışı Milliyetçilik fikrinin etkisi Özel nedenler; Almanya ve Fransa arasıdaki Alsas Loren bölgesi sorunu Avusturya — Macaristan İmparatorluğu ile Rusya arasındaki Balkan çekişmesi Siyasi birliğini ve sanayisini geç tamamlayan Almanya ve İtalya’nın İngiliz ve Fransız sömürgelerine göz dikmesi Dünya devletlerinin bloklaşması; İtilaf Bloğu : İngiltere, Fransa ve Rusya İttifak doğu

» Devamını Oku

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ (1077-1308)

anadolu selçuklu devleti

Süleymanşah Dönemi: Bizans’tan İznik alınarak başkent yapılmıştır. Büyük Selçuklu tahtını ele geçirebilmek için Doğu seferıne çıkmış, Suriye Selçuklu Sultan, ile yaptığı savaşı kaybetmiştir.  Bu savaş sırasında Süleymanşah ölmüş, oğlu I. Kılıçarslan esir alınarak Melikşah’a götürülmüştür. I. Kılıçarslan Dönemi: Bizansın kışkırtmalarıyla ittifak içinde olduğu Çakabeyliğine son vermiştir. Danişmentlilerden Malatya alınmıştır. I. Haçlı Seferi sırasında iznik’in Haçlıların eline geçmesi üzerine başkent Konya’ya

» Devamını Oku
1 2