Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler | Nedenleri | Sonuçları |

Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler | Nedenleri | Sonuçları | Doğu (Kafkasya) Cephesi Rusya’ya karşı açıldı. Nedenleri 1). Osmanlı’nın iki Alman savaş gemisine izin vererek Rusya’nın Karadeniz limanlarını bombalaması 2). Almanya ve Osmanlı Devleti’nin Azerbaycan petrollerini ele geçirmek istemesi Enver Paşa’nın pantürkizm ideolojisini gerçekleştirmek istemesi Sonuçları 1). 90 bin Osmanlı askeri donarak, açlıktan ve salgın hastalıklardan öldü. 2). Turancılık önemini kaybetti. […]

Continue reading »

1. Dünya Savaşı’nın Nedenleri Maddeler Halinde

1. Dünya Savaşı’nın Nedenleri Maddeler Halinde Genel nedenler;   Sömürgecilik yarışı Milliyetçilik fikrinin etkisi Özel nedenler; Almanya ve Fransa arasıdaki Alsas Loren bölgesi sorunu Avusturya — Macaristan İmparatorluğu ile Rusya arasındaki Balkan çekişmesi Siyasi birliğini ve sanayisini geç tamamlayan Almanya ve İtalya’nın İngiliz ve Fransız sömürgelerine göz dikmesi Dünya devletlerinin bloklaşması; İtilaf Bloğu : İngiltere, Fransa ve Rusya İttifak doğu […]

Continue reading »

Osmanlı Devleti’nde İletişimin Tarihsel Süreci

Osmanlı Devleti’nde İletişimin Tarihsel Süreci Osmanlı Devleti sınırlarını fetihlerle genişleten bir yapıya sahiptir. Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde kalıcı olabilmek için kılıçtan çok iletişimin etkili olduğunu iyi anlamış ve fethettiği bölgelerdeki insanların kendi dillerinde ibadet etmelerine ve kendi dillerinde konuşmalarına izin vermiştir. Bu sayede asırlarca Balkanlarda ve Ortadoğuda hüküm sürmüştür. Osmanlı Devleti’nde; 1831’de ilk resmi gazete “Takvim-i Vekayi” çıkarıldı. 1840’ta özel […]

Continue reading »

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi Hükümdarları Ve Önemli Olaylar

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu II. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında 1243 Kösedağ Savaşı ile Anadolu Selçuklu Devleti’nin parçalanma sürecine girmesi söz konusu olunca Anadolu’yu işgal eden İlhanlıların etkisinden uzak batı bölgelerinde birçok Türk beyliği ortaya çıkmıştır. Türkiye Selçuklu Sultanı III. Alaaddin Keykubat’ın Moğollar tarafından İran’a götürülmesi ile o sırada beyliği yöneten Osman Bey 1299’da bağımsızlığını ilan etmiştir. Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Güçlenmesine Yol […]

Continue reading »

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ (1077-1308)

anadolu selçuklu devleti

Süleymanşah Dönemi: Bizans’tan İznik alınarak başkent yapılmıştır. Büyük Selçuklu tahtını ele geçirebilmek için Doğu seferıne çıkmış, Suriye Selçuklu Sultan, ile yaptığı savaşı kaybetmiştir.  Bu savaş sırasında Süleymanşah ölmüş, oğlu I. Kılıçarslan esir alınarak Melikşah’a götürülmüştür. I. Kılıçarslan Dönemi: Bizansın kışkırtmalarıyla ittifak içinde olduğu Çakabeyliğine son vermiştir. Danişmentlilerden Malatya alınmıştır. I. Haçlı Seferi sırasında iznik’in Haçlıların eline geçmesi üzerine başkent Konya’ya […]

Continue reading »

Vladimir Lenin Kimdir? Nerelidir? Hayatı?

Vladimir Lenin Kimdir

Vladimir Lenin Kimdir? Nerelidir? Hayatı? 1917 yılındaki Rus Devrimi’nin lideri ve Sovyetler Birliği’nin kurucusu olan Vladimir Ilyich Lenin (1870-1924) dünyanın ilk komünist devletini kurmuştur. Düşmanlarını etkisiz hale getirmiş ve yazılarıyla nesiller boyu devrimcilere ilham kaynağı olmuştur. Sert çehresi tarihin en ünlü yüzlerinin arasında bulunmaktadır. Bir zamanlar Doğu Avrupa’da neredeyse her meydanda onun bir heykeli vardı. Dünya çapında milyarlarca insanın hayatını […]

Continue reading »

Göç Nedir? | Çeşitleri | Nedenleri | Sonuçları

Göç nedir

Göç Nedir? | Çeşitleri | Nedenleri | Sonuçları İnsanların yaşamlarını temin etmek için daha uygun yerlere gitmesi ya da doğal afetler ve savaşlar yüzünden yaşadığı yeri geçici, sürekli olarak değiştirmesine göç denir. Aynı ülke içinde olan göçlere iç göç, yaşanılan ülkeden başka bir ülkeye göç etmeye dış göç adı verilir. TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇLER Türkiye’de geçmişten günümüze başta köyden kente doğru […]

Continue reading »

Nüfus Nedir? Nüfus Artışının Sonuçları Nelerdir?

nufus

Nüfus: Sınırları belirli bir alanda, belirli bir zamanda yaşayan insan sayısıdır. Türkiye nüfusu 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 74.724.269 kişidir. Doğal Nüfus Artışı: Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki farka doğal nüfus artışı denilmektedir. Bir ülkede doğan kişi sayısı ölen kişi sayısından fazla ise o ülkede nüfus miktarı artmaktadır. Nüfus Artışını Etkileyen Faktörler: 1. Sağlık hizmetlerinin gelişmesi, 2. ölümlerin azalması […]

Continue reading »

Nüfus Sayımı Nedir? Niçin Yapılır? Amacı Nedir?

nufus-sayimi

Nüfus sayımı nedir? Niçin yapılır? Nüfus sayımının amaçları nelerdir? Nüfusumuzun özellikleri Nelerdir? (Detaylı bilgi) Ülkemizde Nüfus Sayımları Niçin Yapılır? Nüfusu, nüfusun çeşitli özelliklerini saptamak amacıyla yapılan sayım işlemine nüfus sayımı denir. Ülkemizde nüfus sayımları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılmaktadır. Osmanlı Devletinde ilk nüfus sayımı 1831 yılında II. Mahmut döneminde askere alınacak ve vergi verecek kişi sayısının tespiti amacıyla yapılmıştır. […]

Continue reading »

Elektriklenme Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

elektriklenme-nedir-cesitleri-nelerdir

ELEKTRİKLENME NEDİR? Bu ünitede de sıkça rastladığımız bazı olayları inceleyerek açıklamaya çalışacak, bu olaylardan yola çıkarak elektrik enerjisinin oluşumunu ve kullanım alanlarını göreceğiz. Özellikle yünlü kıyafetlerimizi giyip çıkarırken karanlık bir ortamdaysak bazen kıvılcım oluştuğunu gözlemlemişizdir. Veya bazen dokunduğumuz bir metal yüzeyin aniden elimizde acıya benzer bir titreşim oluşturduğunu hissetmişizdir. Yağmurlu havalarda gökyüzünde meydana gelen şimşek adını verdiğimiz aydınlanmaya hepimiz tanık […]

Continue reading »
1 2 3 6